• Diakoni i åpne kirker 

      Berntsen, Vegar (Master thesis, 2013-03-04)
      Det som har vært gjenstand for fokus i denne oppgaven er på hvilke måter diakonien er synlig innenfor rammen av åpne kirker. Og åpne kirker er en måte for kirken å fremtre i samfunnet på. Det er definisjonen fra ”plan ...