• Å mestre livet er mer enn fysisk fungering 

      Sørbye, Liv Wergeland; Brunborg, Birgit (Journal article; Peer reviewed, 2015)
      Bakgrunn: Kroniske sykdommer gir en gradvis funksjonssvikt, mens ulykker raskt kan endre en persons egenomsorgsevne. Mange sliter med å finne mening i slike situasjoner, og mangel på mestring kan føre til nedstemthet og ...