• Når penn møter papir. Terapeutiske brev i en barnevernkontekst 

      Kjelsrud, Signe (Master thesis, 2021)
      Terapeutiske brev, en skriftlig intervensjon mye brukt i familieterapi, har blitt tilskrevet nesten oppsiktsvekkende anekdotisk verdi for sin gode virkning i det kliniske arbeid med barn og familier, Moules (2000, s.1) ...