• Beslutningsstøtte i kommunale botilbud for personer med utviklingshemming 

      Demic, Sadeta; van den Breemer, Rosemarie; Hanisch, Halvor Melbye; Lid, Inger Marie (Peer reviewed; Journal article, 2023)
      Tjenesteytere i kommunale helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming møtes med krav om kompetanse innen CRPD (FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) og beslutningsstøtte. ...