• Sosial persepsjons trening. Manual for trenerkurs 

      Gundersen, Knut K.; Valjord, Lisbeth (Rapport;2010/7, Research report, 2010)
      Denne manualen er dels en oversettelse og tilpasning av Gundersen, moynahan og Strømgrens upubliserte kapitel i den nye Prepare-boka og dels noen erfaringer med programmet fra Rørvika Ungdommsenter, Fauske. Presis tolking ...