• Omsorg uten pause: Pårørendes erfaringer ved hjemmedød 

      Tangen, Lene (Student paper, others, 2022-04)
      Mange kreftpasienter ønsker å tilbringe mest mulig tid hjemme ved livets sluttfase. Tidligere forskning viser at dette en krevende og emosjonell påkjenning for pårørende og at de står i fare for å utvikle redusert fysisk ...