• Mestring av livet med diabetes type 1 hos ungdom 

      Pedersen, Kirsti (Bachelor thesis, 2020)
      PROBLEMSTILLING: Hvordan kan sykepleiere hjelpe ungdom med diabetes type 1 (DT1) med å mestre egen sykdom? METODE: En litterær oppgave. Det er blitt anvendt litteratur og forskning samt egne erfaringer for å belyse ...