• Elevundersøkelsen 2010 

   Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila (Lecture, 2011-01-03)
   Framlegget bygger på resultatene fra elever i VGS som har omfattende hjelpebehov. Undersøkelsen gjennomføres i Rogaland Fylkeskommune. Den retter seg mot elever med ulik grad av funksjonsvansker, store sammensatte vansker. ...
  • Veileder. Elevundersøkelsen. Hverdagslivstrening 

   Gjermestad, Anita; Luteberget, Laila; Ohna, Stein Erik (Rapport;2/2012, Others, 2012)
   Denne veilederen er laget til hjelp for elever, foreldre og skolepersonal som skal gjennomføre elevundersøkelse ved opplæringstilbudet Hverdagslivstrening i videregående skole.