• Hva kan kjønn bety i rolleovergang fra kollega til leder? 

      Offerdal, Marit (Master thesis, 2016-09-22)
      Denne masteroppgaven undersøker hvilken betydning kjønn kan ha i rolleovergangen fra kollega til leder i den norske skolen. Målet er å analysere organisasjonsinterne rolleoverganger i et kjønnsperspektiv. Evaluering fra ...