• Etisk refleksjon og bevisstgjøring i veiledning 

      Vråle, Gry Bruland; Borge, Lisbet; Nedberg, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Bakgrunn: Opplevd personlig ansvar i samarbeid med pasient og tverrprofesjonelle kan danne grunnlag for etiske dilemmaer. Vi ønsket å utforske hvorvidt etisk refleksjonsveiledning kunne bidra til økt refleksjon og ...