• «Medbestemmelse i livets sluttfase» 

      Maldia, Jackelyn (Student paper, others, 2022)
      Innledning: Pasient medbestemmelse er en prosess der beslutninger om pasientbehandling tas i samarbeid med pasienten, helsepersonell og pårørende. Scenariet kan også være annerledes, spesielt for kreftpasienter i sluttfasen ...