• Dukker som verktøy i terapeutisk samtale med foreldre og barn 

      Maanum, Kirsti (Master thesis, 2010-10-14)
      Denne Masteroppgaven er et resultat av 3 års praksis og forskning på et familievernkontor. Som profesjonell dukkespiller, var jeg interessert i å undersøke om det sirkulære gjensidige møte jeg opplever i scenerommet, kunne ...