• Medaljens bakside. Prisen å bli kreftfri 

      Larsen, Nelkeen B. (Student paper, others, 2019)
      Hensikt: Kreft er ikke lenger bare forbundet med døden, og vi ser et stadig økende antall kreftoverlevere. Kreft i ung voksen alder er sjeldent og deres behandling er ofte mer aggressiv, intensiv og multimodal, og man ...