• Samliv og samlivskurs i et diskursivt perspektiv. 

      Kallasten, Lillian Helene (Master thesis, 2012-03-13)
      Tittelen på denne oppgaven er ”Samliv og samlivskurs i et diskursivt perspektiv.” Målet med dette prosjektet er å sette fokus på hvilke diskurser om samliv en kan finne i tilknytning til det forebyggende arbeidet ...