• Tydeleg sjukepleiar - koreleis og for kven? 

      Giske, Tove; Jalloh, Edeen (Journal article, 2012)
      Artikkelen har fokus på forhald som påverkar det å vere TYDELEG og det å vere ein TYDELEG kristen sjukepleiar. Den reflekterer over spørsmål som: Kva betyr det å vere tydeleg? Kvifor er det viktig å vere tydeleg? Korleis ...