• Livskvalitet og palliativ omsorg i sykehjem 

      Jahanmiri, Ashrafosadat (Student paper, others, 2022-04)
      Mange eldre pasienter i sykehjem har forventet kort levetid, og har behov for palliativ omsorg. Hovedfokus i palliativ omsorg er lindring av fysisk, psykisk, sosial og åndelig lidelse, og best mulig livskvalitet for pasienter ...