• Høgskolen Betanien etter 60 år i 1983 og etter 90 år i 2013 

      Jacobsen, Steinar; Soltvedt, Åse (Others, 2013-08-26)
      Høgskolen Betanien har som formål å utdanne sykepleiere og annet helsepersonell til diakonal tjeneste og sammen med de øvrige institusjonene tilhørende Stiftelsen Betanien Bergen som visjon å være «i tjeneste for mennesker». ...