• KOLS og ernæringsstøtte 

      Indal, Renate Kristin (Student paper, others, 2021-04)
      Kronisk obstruktiv lungesykdom, også kalt KOLS, er blitt et folkehelseproblem, hvor forekomsten er økende både i Norge og i resten av verden. Prognose og symptombelastning ved KOLS kan sammenlignes med avansert lungekreft, ...