• Ungdom som pårørende: når en forelder får kreft 

      Hagen, Britt Helen (Student paper, others, 2021-05)
      Introduksjon: Kreft endrer hverdagen for hele familien, og i Norge lever mange unge med kreft tett på seg. Unge pårørende er i en sårbar fase av livet hvor de skal finne seg selv og sin plass i omgivelsene. For at ...