• Motivasjon hos vernepleiere som jobber som førstelinjeledere 

      Haaland, Christian (Master thesis, 2013-02-15)
      Tema for denne undersøkelsen er motivasjon. Formålet er å undersøke bestemte drivkrefter hos vernepleiere som jobber som førstelinjeledere. Blant mange mulige aspekter, har jeg valgt å se nærmere på prososial motivasjon, ...