• Barn utsatt for vold. faktorer som påvirker helsesykepleiers arbeid 

      Eldhuset, Kristin; Uthushagen, Ingvild H. (Student paper, others, 2023)
      Introduksjon: Mange barn opplever å bli utsatt for vold i nære relasjoner. Denne volden kan få store konsekvenser for den det gjelder, og utgjør et omfattende samfunns- og folkehelseproblem. Helsesykepleier ved helsestasjon ...