• Matvaner og eldre med hoftebrudd 

      Ekrheim, Christine Jærv (Master thesis, 2016-04-18)
      Det er gjort få studier om matvaner til eldre med hoftebrudd. Dette er en retrospektiv deskriptiv tverrsnittstudie utført juli 2013 til desember 2014. Et spørreskjema ble brukt for å kartlegge hva hjemmeboende eldre spiste ...