• Forebyggende tiltak mot tvang på pasienter med demens 

      Ekren, Evi (Bachelor thesis, 2022-04)
      Demens kommer til å øke i befolkningen, da vi får flere eldre samtidig som levealderen øker i Norge. Det stilles høyere krav til helsevesenet i Norge på grunn av flere pasienter og mangel på personell. Personer med demens ...