• Pårørende til pasienter i psykisk helsevern 

      Eide, Jannicke (Master thesis, 2019)
      I denne studien har jeg ønsket å sette søkelyset på temaet pårørende i psykisk helsevern. Jeg har valgt følgende problemstilling: Hvordan oppleves det å være pårørende til pasienter i psykisk helsevern? For å besvare denne ...