• Risikofaktorer for hepatitt C-smitte blant sprøytemisbrukere 

      Dalgard, Olav; Egeland, Atle; Ervik, Randi; Vilimas, Kostas; Skaug, Kjell; Steen, Tore W. (Peer reviewed; Journal article, 2009)
      Hepatitt C-virusinfeksjon er vanlig blant injiserende stoffmisbrukere. Målet med denne studien var å undersøke forekomst av risikoatferd blant injiserende stoffmisbrukere i Oslo og deres assosiasjon med hepatitt ...