• Våre våpen mot delirium 

      Dahlen, Anne Katrine (Student paper, others, 2022-04)
      Det viser seg at så mange som ca. 50% av de over 65 år som blir innlagt på sykehus utvikler delir under oppholdet. Dette har store konsekvenser for personene selv og for samfunnet, i form av økt dødelighet og økonomisk ...