• Humor som terapeutisk praksis 

      Dahl, Ingvild (Master thesis, 2014-07-16)
      Denne masteroppgaven utforsker humor i terapi. Humor som terapeutisk praksis, hvilken praksis er det? Studien er opptatt av hva slags implikasjoner humor kan ha for praksis og forskning, dersom det viser seg at humor kan ...