• Når ulike habituser møtes. Oppsøkende arbeid med ungdom i Oslo 

      Dahl, Amanda Cecilie (Bachelor thesis, 2022)
      Denne litteraturstudien tematiserer sosiale forskjeller i oppsøkende sosialt arbeid med ungdom og diskuterer dette temaet med utgangspunkt i klasseteori. Oppgavens problemstilling er «Hvordan gjør sosiale forskjeller ...