• Erfaringens språk 

      Carter, Diana (Master thesis, 2014-02-14)
      Denne studien tar for seg erfaringens språk i familieterapeuters praksis. Familieterapeutenes fortellinger om sine personlige erfaringer står i fokus. Jeg har valgt å bruke deres refleksjoner rundt forholdet mellom personlig ...