• Søsken til pasienter i BUP. Et undervurdert tema 

      Barth, Dyveke (Master thesis, 2016-09-27)
      Denne oppgaven er en kvalitativ studie om hvordan terapeuter forholder seg til søsken som pårørende i psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Hensikten med studien var å utforske på hvilken måte og i hvilken utstrekning ...