• Barnevernlederes utfordringer. Det komplekse samspillet 

      Bakken, Bodil (Master thesis, 2015-08-18)
      Denne studien handler om barnevernledernes utfordringer i behandlingen av vanskelige barnevernssaker og deres utfordringer sett i lys av å ivareta barnet beste perspektivet. Hensikten med studien har vært å belyse ...