Collections in this community

Recent Submissions

 • Sårbarhet og fellesskap. Kap. 1 

  Thomassen, Magdalene (Chapter, 2020)
  Fenomenet ’sårbarhet’ utforskes i en nærlesning av tekster fra en fenomenologisk filosofisk tradisjon. Innlevelsen i andres sårbarhetserfaringer er forutsetningen for å få del i en intersubjektiv verden (Husserl, Stein); ...
 • Skam og eksistens. Kap. 3 

  Farstad, Marie (Chapter, 2020)
  Skam er en allmenn følelse og utfordring som berører vår menneskelige eksistens. Lidelser, sykdommer og livsbelastninger som i særlig grad viser seg å være knyttet til skam, vektlegges. Både teori, forskning og kliniske ...
 • Forsoningens muligheter og begrensninger. Kap. 4 

  Kleiven, Tormod (Chapter, 2020)
  Forsoning er et nøkkelbegrep når samvirke mellom mennesker blir utfordret gjennom konflikter og krenkelser. Dette kapitlet drøfter begrepets innhold med vekt på premisser for og resultatet av en forsoningsprosess. En ...
 • Mening og meningsdannelse. Kap. 5 

  Sørensen, Torgeir (Chapter, 2020)
  Mening i livet er helt sentralt i menneskelig erfaring og tilegnes fra ulike kilder til mening, avhengig av enkeltpersoner og hvilke sammenhenger de lever i. Den generelle opplevelsen av meningsfullhet bunner i en erfaring ...
 • Eksistensielle dimensjoner i sorg. Kap. 6 

  Austad, Anne (Chapter, 2020)
  Kapitlet beskriver forskning om forholdet mellom sorg etter død, eksistensiell orientering og ulike former for meningsdannelse. Meningsdannelse etter dødsfall utforskes som en pendling mellom den etterlattes «globale» og ...
 • Å ha noen er den store forskjellen. Evaluering av Home-Start Familiekontakten 

  Sirris, Stephen; Løvaas, Beate Jelstad; Flacké, Astrid; Kivle, Benedicte; Kaasa, Asbjørn; Opstad, Leiv; Tembo Pankuku, Memory Jayne; Slettebø, Tor (VID Rapport;2020/8, Research report, 2020)
  En overordnet målsetning for organisasjonen er ifølge Home-Start Familiekontaktens (HSF) vedtekter, paragraf 2, å bedre småbarnsfamiliers livssituasjon gjennom støtte gitt av familiekontakter (frivillige) i familienes eget ...
 • Co-Creation of a Working Model to Improve Sexual Health for Persons Living with Rheumatological Diseases 

  Areskoug-Josefsson, Kristina; Hjalmarsson, Sara; Björk, Mathilda; Sverker, Annette (Journal article, 2020)
  Background: Sexual health needs are insufficiently met for persons living with rheumatological diseases and it is necessary to create better ways to meet these needs. Objective: To co-create a working model to improve ...
 • Innledning: Religiøst medborgerskap 

  Solevåg, Anna Rebecca; Lid, Inger Marie (Chapter, 2020)
  The introductory chapter gives an introduction to various aspects of religious citizenship. Drawing on an understanding of citizenship based on human rights, we present the UN documents and conventions that promote rights ...
 • The rationality of madness: Did Plato, Cusanus and Kierkegaard get it right? 

  Alfsvåg, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Modern psychiatry has arguably been taken captive by the philosophical presuppositions of modernity to the extent that its descriptions of mental illness appear unstable and susceptible to misuse. Foucault pointed to ...
 • Helbredelsesforkynnelse og kristen tro 

  Alfsvåg, Knut (Chapter, 2020)
  From the second half of the 19th century, some Christians have maintained that by adeptly manipulating the relevant spiritual laws, one may liberate oneself entirely from physical illness. Tis article is an investigation ...
 • You and me and all of us: The significance of belonging in a continual community of children in long-term care in Norway 

  Negård, Inger-Lise; Ulvik, Oddbjørg Skjær; Oterholm, Inger (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  This paper examines the significance of children’s social lives and communities with other children, particularlyfor one group of children growing up in a care arrangement combining residential and foster care in Norway.Eight ...
 • Norwegian christian leaders: The term ‘Christian Values’ is divisive and useless 

  Haugen, Hans Morten (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Church leaders and politicians in several countries make frequent references to Christian values as part of a rhetoric of dividing between wanted and unwanted view and practices. Hence, even more than a source for division ...
 • What is theory? Theory and its use in empirical phd-projects 

  Thomassen, Magdalene (Conference object, 2018)
  The article emerges from discussions in a multidisciplinary PhD-program with candidates from various disciplines and different research traditions, representing different conceptions of the use of theory in research. Facing ...
 • "Vi er tre når vi er to" Ansvar og rettferdighet i Emmanuel Levinas' filosofi 

  Thomassen, Magdalene (Peer reviewed; Journal article, 2016)
  I sosialt arbeid har Emmanuel Levinas’ filosofi inspirert diskusjoner om profesjonsetiske problemstillinger. Levinas’ ansvarstenkning er blitt sett på som bidrag til refleksjoner om medmenneskelighetens plass i sosialfaglig ...
 • Användbarhet och genomförbarhet av en strukturerad risk- och skyddsintervju med våldsutövande pappor 

  Hultmann, Ole; Broberg, Anders G.; Axberg, Ulf; Eriksson, Maria; Iversen, Clara (Research report, 2020)
  I detta delprojekt har vi undersökt användbarhet och genomförbarhet av en intervju avsedd att användas i socialtjänstens myndighetsutövning med en förälder som är utpekad som våldsutövande. Syftet med projektet var att ...
 • Nursing and midwifery students’ experiences and perception of their clinical learning environment in Malawi: a mixedmethod study 

  Mbakaya, B C; Kalembo, F W; Zgambo, M; Konyani, Alice; Lungu, F; Tveit, Bodil; Kaasen, Anne; Simango, Modesta; Bvumbwe, T (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Background: The clinical learning environment is an important part of the nursing and midwifery training as it helps students to integrate theory into clinical practice. However, not all clinical learning environments ...
 • Införandeår för risk-/skyddsintervju vid våld i familjen 

  Eriksson, Maria; Axberg, Ulf; Broberg, Anders G.; Hultmann, Ole; Iversen, Clara; Röbäck de Souza, Karin; Svensson, Emma (Research report, 2020)
  Inom ramen för särskilda regeringssatsningar på området våldsutsatta kvinnor och barn har en forskargrupp sedan 2007 arbetat med studier av insatser för barn som bevittnat våld mot mamma samt utveckling av bedömningsinstrument ...
 • ‘The Long and Winding Road’ — Collective action among people experiencing homelessness 

  Aaslund, Håvard; Seim, Sissel (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  What possibilities exist for collective action among marginalised people? Through participatory action research (PAR), we study possibilities for collective action among people affected by homelessness and substance use. ...
 • Marginalised groups protest against social welfare and public health: conceptualising the challenge for social workers 

  Aaslund, Håvard; Chear, Charles (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  As neoliberalisation and other global disruptions change the understanding of human rights and social justice for social workers, how are protests organised by marginalised groups against social welfare and public health ...
 • A user-centered approach to an evidence-based electronic health pain management intervention for people with chronic pain: design and development of EPIO 

  Solem, Ingrid Konstanse Ledel; Varsi, Cecilie; Eide, Hilde; Kristjansdottir, Olöf Birna; Børøsund, Elin; Schreurs, Karlein M.G.; Waxenberg, Lori B.; Weiss, Karen Elizabeth; Morrison, Eleshia J.; Haaland-Øverby, Mette; Bevan, Katherine; Zangi, Heidi Andersen; Stubhaug, Audun; Solberg Nes, Lise (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Background: Chronic pain conditions are complicated and challenging to live with. Electronic health (eHealth) interventions show promise in helping people cope with chronic illness, including pain. The success of these ...

View more