• I livets siste dager - forbli i sykehjem eller overføres til sykehus? 

   Sørbye, Liv Wergeland; Vibe, Olaug Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   En europeisk studie viser at for 60-70 % er botiden i sykehjem ett år eller lengre, gjennomsnittsalderen varierte fra 83 år i Polen til 89 år i England (2). Terskelen for å få sykehjemsplass er høyere enn for bare få år ...
  • Opioids, pain management, and palliative care in a norwegian nursing home from 2013 to 2018 

   Sørbye, Liv Wergeland; Steindal, Simen Alexander; Kalfoss, Mary; Vibe, Olaug Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In Norway, approximately 50% of older people die in nursing homes (NH). Holistic care and pharmacological management are key factors in quality at the end of life. The purpose of this longitudinal study was to describe the ...