• Omsorg og skjønn 

      Alvsvåg, Herdis; Martinsen, Kari Marie (Peer reviewed; Journal article, 2018)
      Omsorg er et grunnvilkår, samtidig som det er et vanlig og allment begrep med avgjørende betydning både i livet i sin alminnelighet og i profesjonell praksis. Mennesket lever i avhengighetsrelasjoner, og uten omsorg skades ...