• Bruk av NCR hos person med demens og sosialt forsterket vandreatferd 

      Berge, Ulf; Hillestad, Eivind Vik; Hamre, Hilde Karin (Journal article; Peer reviewed, 2016)
      Denne studien dokumenterer effekten av bruk av NCR som ikke -medikamentell intervensjon hos person med Alzheimers sykdom, og bekrefter tidligere studiers funn om reduksjon av vandring ved bruk av NCR. Funksjonell analyse ...