• Kvinner som selvskader opplever bedring ved innleggelse i akutt psykisk helsevern 

      Hammer, Jan; Wilhelmsen, Katrine; Strand, Monica; Vråle, Gry Bruland (Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Bakgrunn: Selvskading er en hyppig årsak til døgninnleggelse i akutt psykisk helsevern til tross for at retningslinjer fraråder dette. Det er undersøkt lite om hva som er bedringsfremmende under slike opphold. Hensikt: ...