• Helsesykepleieres vurderinger av tidlig samspill mellom spedbarn og foreldre 

      Berg-Olstad, Ingeborg; Klette, Trine (Journal article; Peer reviewed, 2019)
      Bakgrunn: Et godt tidlig samspill har stor betydning for barns utvikling og tilknytning til sine foreldre. Utvikling av den grunnleggende tilknytningen skjer i løpet av barnets første leveår. Det er derfor viktig med tidlig ...