Show simple item record

dc.contributor.authorSlettebø, Tor
dc.date.accessioned2009-09-16T11:50:15Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/98681
dc.description.abstractVeilederen skal gi råd om hvordan oppfølgingsarbeidet kan gjøres i praksis og er ment å være et grunnlag for kommunenes videre utforming av sine overfor denne målgruppen. Anbefalingene er basert på kunnskap, erfaring og evaluerte metoder så langt slike finnes. Veilederen er i hovedsak rettet mot ansatte i den kommunale barneverntjenesten, men den er også nyttig for det statlige barnevernet og barneverntjenestens samarbeidspartnere. Veilederen vil også kunne være av interesse for brukere og pårørende til familier i kontakt med barneverntjenesten for å få innblikk i hvilke forpliktelser kommunen har, og hvordan oppfølgingsarbeidet kan ivaretas. Veilederen baserer seg på en kunnskapsstatus om oppfølging av foreldre i kontakt med barneverntjenesten, som er lagt ut på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets elektroniske bibliotek, www.bufdir.no. Barneverntjenesten har et oppfølgingsansvar for barn og foreldre når barn eller ungdom er plassert i fosterhjem eller på institusjon som et hjelpetiltak eller etter en omsorgsovertakelse. Bedre oppfølging av barn og foreldre vil for en stor del innebære at de blir lyttet til i egen sak. Barn og ungdom er hovedpersonene i barnevernet og må betraktes som selvstendige brukere. Som oftest vil barnevernet måtte forholde seg til både barnas og foreldrenes behov og problemer samtidig. At begge parter defineres som brukere, kan være en påminnelse om at barnevernets innsats hele tiden må ha både barnas og foreldrenes velferd for øye. Barne- og likestillingsdepartementet er klar over at ikke alle foreldre har fått en tilstrekkelig oppfølging av barneverntjenesten etter en plassering av barnet utenfor hjemmet. Departementet ønsker med denne veilederen å gi kommunene og de ansatte i barneverntjenesten forslag til praktiske og konkrete retningslinjer for oppfølging av foreldrene. Det er barnets beste som er det overordnede prinsippet i barnevernet. En bedre oppfølging av foreldrene bygger på en forståelse av at hjelp til foreldrene gagner barnet. Et mål er at foreldrene skal oppleve verdighet i kontakten med barneverntjenesten, uavhengig av hvilke tiltak som settes inn for å skape de beste oppvekstbetingelsene for barnet. Veilederen er ikke uttømmende og erstatter ikke regelverk eller rundskriv fra departementet på dette området. Veilederen baserer seg på en utfyllende kunnskapsstatus som er lagt ut på Barne-, ungdoms- og familieetatens elektroniske bibliotek: http://www.bufetat.no/. I tillegg er det innhentet kommentarer og innspill fra barneverntjenesten på ulike nivåer og annen barnevernfaglig kompetanse.en
dc.format.extent3771064 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.publisherBarne- og likestillingsdepartementeten
dc.subjectbarnevernen
dc.subjectforeldreen
dc.subjectoppfølgingen
dc.subjectfosterhjemen
dc.subjectinstitusjoneren
dc.titleOppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjonen
dc.typeResearch reporten
dc.source.pagenumber37en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record