Show simple item record

dc.contributor.authorJordheim, Kari
dc.contributor.authorKorslien, Kari Karsrud
dc.date.accessioned2010-10-26T07:25:24Z
dc.date.available2010-10-26T07:25:24Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1891-2753
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/98583
dc.description.abstractRapporten Diakoni og samhandling har samarbeid i praksis som hovedfokus. Her trekkes forbindelseslinjer mellom diakoni og samhandling med utgangspunkt i føringer fra St.meld. nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling - på rett sted - til rett tid. Samarbeid er nødvendig og gir store muligheter. I Plan for diakoni anbefales økt samarbeid innad i kirken og mellom kirkesamfunn, og styrking av samarbeid i forhold til organisasjoner, institusjoner og offentlige instanser (Kirkerådet 2008:8). Denne rapporten er en bestilling fra Kirkerådet. Hensikten er å sette søkelys på mulighetene for samarbeid i forlengelse av reformen, og det er også en målsetting å bevisstgjøre kirken på det samarbeidsansvaret som ligger i kirkens diakonale oppdrag. Rapporten bygger på nærlesing av Samhandlingsreformen, handlingsplaner og rapporter fra diakonale prosjekter innenfor kirken, faglitterære studier, og intervjuer med diakoner og koordinatorer i feltet. Vi har også vært på ekskursjoner til sykehus, lærings- og mestringssenter, besøkt en rekke nettsider og kontaktet telefonisk personer som er opptatt av diakoni og samhandling i ulike deler av landet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherDiakonhjemmet Høgskoleen_US
dc.relation.ispartofseriesRapport;2010/4
dc.subjectdiakonien_US
dc.subjectdiakonibibliografien_US
dc.subjectkirkenen_US
dc.subjectsamarbeiden_US
dc.subjectsamhandlingen_US
dc.titleDiakoni og samhandling. Diakonifaglige innspill til Samhandlingsreformen.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber31 s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record