• Hvordan forstå organisasjoner og ledelse av organisasjoner? 

   Askeland, Harald (Rapport;10/2013, Research report, 2013)
  • Ledelse og verdiarbeid i praksis 

   Askeland, Harald (Rapport;9/2013, Research report, 2013)
   Artikkelens hovedformål er å undersøke hvordan ledere, i samhandling med andre, bidrar til forming av organisasjoners verdier og tolkning av virksomhetens formål. Spørsmålet har vært sentralt innen ledelsesfaget siden ...
  • Majorstua+ Kirke for unge voksne 

   Askeland, Harald; Sirris, Stephen (Rapport;5/2015, Research report, 2015)
   Majorstua+ ble igangsatt som 3-årig prosjekt i august 2011 med basis i opplevde behov og klare vyer om å ha et kirkeforankret tilbud til unge voksne. Saken hadde vært oppe i flere utredninger på lokalt og nasjonalt kirkelig ...
  • Ny organisering av prestetjenesten ("Prostereformen") - evaluering 

   Stifoss-Hanssen, Hans; Angell, Olav Helge; Askeland, Harald; Schmidt, Ulla; Urstad, Sivert; Kinserdal, Frode (Rapport;2/2013, Research report, 2013)
   I hvilken utstrekning er prostereformens målsettinger nådd, og hvilke faktorer har hatt betydning for realisering eller uteblitt realisering av disse målsettingene? Prestene har ganske gode arbeidsvilkår, men det oppleves ...
  • Verdibasert ledelse - historiske linjer og aktuelle perspektiver 

   Askeland, Harald (Rapport;11/2013, Research report, 2013)