• Evaluering av drift og utforming av bofellesskapet Hanamyrveien 1. 

      Luteberget, Laila; Anne Katrine, Folkman; Anita, Gjermestad (Rapport;8/2012, Research report, 2012)
      I 2010 gikk Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) til sak mot Sandnes kommune. Saken gjaldt bygging av Hanamyrveien 1, som er et samlokalisert boligtilbud, med plass til 12 personer med psykisk utviklingshemming og 12 ...