Show simple item record

dc.contributor.authorSagafos, Elisabeth Kleppe
dc.date.accessioned2008-09-04T08:53:16Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/98373
dc.description.abstractI et samfunn mange mener er et av verdens beste, og helsevesenet er bygget opp slik at vi kan få gode og trygge helsetjenester når vi trenger det, viser undersøkelser at brukerne av helsetjenesten opplever mangel på samarbeid og kontinuitet. Et bedre tverrfaglig samarbeid sees som løsningen på disse problemene. Strukturelle endringer og omorganisering er ofte svaret når organisasjoner fungerer uhensiktsmessig. Min tilnærming i denne oppgaven har vært at et lite fungerende tverrfaglig samarbeid også kan skyldes andre omstendigheter, for eksempel organisasjonskulturelle. Lederes utfordring blir da av en annen karakter. Min problemstilling er derfor: Hvilke utfordringer kan ledere i sykehus møte i arbeidet med å utvikle organisasjonskultur med sikte på å forbedre det tverrfaglige samarbeidet?en
dc.format.extent415183 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonor
dc.subjecttverrfaglig samarbeiden
dc.subjectledelseen
dc.subjectsykehusen
dc.subjectorganisasjonskulturen
dc.subjecthelsetjenesteren
dc.subjectverdibasert ledelseen
dc.subjectverdieren
dc.titleMind the Gap! Hvilke utfordringer kan ledere i sykehus møte i arbeidet med å utvikle organisasjonskultur med sikte på å forbedre det tverrfaglige samarbeidet?en
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record