• Tilrettelegging for gravide arbeidstakere i et lederperspektiv 

      Tveiten, Laila (Master thesis, 2014-02-14)
      Tilrettelegging kan være avgjørende for at gravide arbeidstakere kan være i jobb lengst mulig. Andel gravide med sykefravær har økt de siste årene. Bare en liten del av dette fraværet skyldes komplikasjoner i svangerskapet. ...