• Verdiarbeid i praksis 

      Stakkeland, Ragnhild (Master thesis, 2020)
      I denne oppgaven har jeg rettet søkelyset mot hvordan verdier utvikles og virkeliggjøres i praksis. Jeg har sett på hvordan verdier etableres gjennom en bevisst verdiprosess ved et offentlig kompetansesenter, og hvordan ...