• Handling sier mer enn ord 

      Lundeby, Lillian Nisja (Master thesis, 2013-02-15)
      Temaet for denne masteroppgaven er verdibasert ledelse som ledelsesfilosofi og ansattes tilknytning til organisasjonen. Tidligere forskning viser at ledelse styrt av verdier har en klar effekt på ansattes adferd, jobbtilfredshet ...