• Handlingsrom for mellomledere i spesialisthelsetjenesten. 

      Hoem, Stine (Master thesis, 2011-09-07)
      Temaet for denne oppgaven er handlingsrom for mellomledere i spesialisthelsetjenesten. Problemstillingen er: Hvilket handlingsrom erfarer mellomledere i spesialisthelsetjenesten å ha, og hva mener de spesielt om sine ...