• Tandemsykkelmetoden – om ledelse av nyetablerte fontenehus 

      Engeland, Ketil (Master thesis, 2018)
      Fontenehusbevegelsens opprinnelse kan spores tilbake til selvhjelpsgruppen We are not alone ved det psykiatriske sykehuset Rockland State Hospital. De ville hjelpe hverandre med å skaffe arbeid og tak over hodet, og å unngå ...