• Sosiale medier i sykehus. På vei mot en ny lederrolle? 

      Bævre, Therese (Master thesis, 2011-09-08)
      Med utgangspunkt i dagens økte bruk av sosiale medier som kommunikasjonskanal, stilles det i denne oppgaven spørsmål om hvilke muligheter og utfordringer som er knyttet til kommunikasjon gjennom sosiale medier for ledere ...