• MISSION IMPOSSIBLE? Hvordan lykkes som NAV-leder? 

      Albrigtsen, Heidi (Master thesis, 2011-09-09)
      Denne oppgaven setter fokus på ledelse i en organisasjon preget av store endringer. NAV er en virksomhet med vedtatte verdier - tydelig, tilstede, løsningsdyktig - og er et sted hvor nye yrkesroller er under utvikling.