• Ikke-vitende posisjon i en NAV-kontekst – et paradoks? 

      Mannsåker, Ida Krag-Rønne (Master thesis, 2013-09-27)
      Dette er en kvalitativ studie som tar utgangspunkt i følgende forskningsspørsmål: Ikke-vitende posisjon i en NAV-kontekst – et paradoks? - Hvilke refleksjoner gjør veileder seg rundt betydningen av relasjonen i prosessen ...